Yatırım Stratejimiz

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin temel yatırım stratejisi;

  • Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan,
  • Ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen,
  • Yeni ürün, yöntem, sistem ve teknik geliştirmiş ya da geliştirme potansiyeli olan, projeler ile şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Bu temel strateji ışığında HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. başlangıç, büyüme veya ileri aşamada bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda bulunma misyonuyla hareket etmektedir.

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirket stratejileri doğrultusunda yatırım yapabileceği aşamalar şöyledir;

Birinci Aşama: Başlangıç sermayelerini tüketen ve satış pazarlama için finansman ihtiyacı duyan şirketler ile gerçekleştirilecek ortaklıklar bu kategoride değerlendirilmektedir. Bu aşama için iş fikri ve kârlılık eklentisi dikkate alınarak finansman desteği sağlanmaktadır.

İkinci veya Üçüncü Aşama: Üreten/hizmet veren, teslimatlara başlayan ancak kâra geçememiş veya satışları artan ve kâra geçmiş firmaların büyümeleri için sağlanacak işletme sermayesi ile gerçekleştirilecek ortaklıklar bu aşamada göz önüne alınmaktadır. Bu aşamada esas itibariyle pazar ve pazar payındaki büyüme dikkate alınarak sermaye desteği verilmesi hedeflenmektedir.

Köprü Aşaması: HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6-12 ay içerisinde halka açılmayı bekleyen firmalara da yatırım yapabilir.