HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Organizasyon Şeması

 
Yönetim Kurulu
Denetim Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Genel Müdür
Mali ve İdari İşler Bölümü
Hukuk Bölümü