Hedef Girişim Başvuru

Potansiyel projelerinizi açıkladığınız en fazla 2 sayfadan oluşan Proje Özeti’ne ihtiyaç duymaktayız.

Proje Özeti’nin; genel bilgiler yanında, ana faaliyet konusunu, projenin ana fikrini, gelecek beklentilerini, amacını ve düşünülen finansman miktarı konusundaki bilgileri içermesi, projenin daha hızlı değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

Yapılan ön değerlendirmelerden sonra yatırım kriterlerimize uygun olduğuna inandığımız projeleri daha yakından tanıyabilmek amacıyla başvuru sahibi ile temasa geçilmektedir.

Başvuruda bulunmak için aşağıdaki başvuru formunu kullanabilirsiniz:

Şirket Bilgileri


Proje Bilgileri


İletişim Bilgileri