Yatırım Sonrası Süreçlerimiz

HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin portföy yönetim tarzı, hiçbir suretle yatırım yaptığı şirketlerin günlük işlerine ve yönetimine karışmak değil; sahip olacağı bazı haklar ve tecrübesi sayesinde bu şirketlere yaşam eğrilerinin her aşamasında yol gösterici rol oynayarak büyümelerini sağlamaktır.


Bu anlamda yatırım yapılan şirkete, kendi alanında uzman olan en az bir adet yönetim kurulu üyesi atanır. Şirket yönetim kurulu düzenli aralıklarla toplanır;  şirketle ilgili tüm yönetsel, finansal ve stratejik kararlar yönetim kurulu toplantılarında alınır.


Ayrıca HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırım yaptığı şirketlerin denetimini sağlamak amacı ile şirkete bir adet denetçi atar. Şirketin finansman yönetimi konusunda eksikliklerinin görülmesi halinde finansman yöneticisi de HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından atanır.
Şirketler 6 ayda bir tarafımızca ve yılda bir bağımsız denetimden geçirilmektedir.