HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sustainability Compliance Report


2022 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu