Hedef Girişim Kariyer Başvuru

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., iştiraki olduğu Hedef Holding’in insan kaynakları politikasını benimsemektedir.

İnsan kaynakları uygulamalarımızda; şirketimizin vizyon ve misyonunu birlikte gerçekleştirmek için kurumsal stratejilerimizi destekleyen, değerlerimizle uyumlu, çağdaş ve çalışma arzusu yüksek kişilerle birlikte çalışmayı hedefleriz. Çalışanlarımızın profesyonel gelişmelerini sağlama ve faaliyetlerimize katkı sağlayabilmelerine uygun bir ortam oluşturma hedefi ile hareket ederiz.Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak insan kaynakları politikamızca, işe alım, ücretlendirme ve performans süreçlerimizde dil, din, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, engellilik hali, cinsel tercih, politik görüş gibi konularda ayrımcılık yapılmamasını destekler; bu yönde uygulamaları benimseriz.

Hedef Girişim ailesinin bir parçası olabilmek için ilk adım olan iş başvuru formunu doldurmak üzeresiniz. Sahip olduğunuz nitelikler ve kariyer hedefleriniz ile örtüşen en uygun iş fırsatları için başvurunuzdaki bilgilerin doğru, açık, anlaşılır ve güncel olması önemlidir.


Son Çalıştığınız Yer
Sondan Bir Önceki Çalıştığınız Yer