Yatırım Portföyü

Şirket SektörAçıklamaHisse Oranı(%)
AFYON JEOTERMAL YATIRIMLAR A.Ş.JEOTERMAL KAYNAKLARIN İŞLETİLMESİYenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş., yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından veya fosil yakıtlardan yararlanarak tesis kurmak veya kurdurmak, tesiste kullanılacak olan sistemleri kiralamak veya kiraya vermek, kurulacak olan elektrik üretim tesisini işletmek ve/veya işlettirmek faaliyeti ile iştigal etmektedir.97,50
SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. Sağlık malzemeleri (tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemeleri ve ilk yardım bantları) üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatı konularıyla iştigal eden Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Türkiye'de sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi flasterler, ilk yardım bantları ve kapsikumlu romatizma yakısı üretimi yapan kuruluşların en başında gelmektedir. Şirketin başlıca müşterileri arasında devlet ve özel hastaneler, tıbbi toptancılar ve eczaneler bulunmakta olup, ayrıca dünyanın farklı coğrafyalarında 22 ayrı ülkeye ihracat yapılmaktadır.57,27
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. 18.03.1998 tarihinde kurulan firma, özel sektör ve kamu işletmeleri ve kuruluşları ile bunların yöneticilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve ekonomikliği arttırarak daha verimli, daha ekonomik, daha rasyonel ve daha modern çalışmalarına yardımcı olmak üzere yapılabilirlik, yatırım, işletme, yönetim, kalite, üretim, verimlilik, gelişim, pazarlama, promosyon, iç ve dış ticaret konuları ile diğer idari, hukuki, mali, ekonomik ve teknik konularda danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ve bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve sağlamak amacı ile kurulup faaliyet göstermektedir.38,90
Ekohesap Bilgi Teknolojileri A.Ş. 12.09.2017 tarihinde kurulan Şirket, bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) ile iştigal etmektedir. www.ekohesap.com Ekohesap Bilgi Teknolojileri AŞ’nin tescilli bir markası olup, Türkiye’de bir ilk olan küçük işletmelere yönelik bütünsel bir muhasebe bulut tabanlı web uygulamasıdır. Şirket finansal, muhasebe ve vergi hizmetlerinde uzmanlaşmış olup sektörün ihtiyaçlarına yönelik modern teknolojik web hizmetleri sunmaktadır.25,37
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL · info@hedefgirisim.com.tr ·

KVKK ve Gizlilik Politikası | KVKK Aydınlatma Beyanı